6 czerwca 2014

Thin Client

Thin client lub „cienki klient” to technologia, która wraz z oprogramowaniem typu klient umożliwia obsługę aplikacji w strukturze klient-serwer. Dzięki zainstalowanemu systemowi operacyjnemu jednostka ta jest niezależna od aplikacji serwerowej i pozwala na działanie zainstalowanego oprogramowania bezpośrednio na cienkim kliencie nawet w trybie offline. Jest to rozwiązanie łatwo integrujące się z każdą zwirtualizowaną infrastrukturą.

Eurostyl
Larsson
ZIAJA
RDOŚ w Gdańsku
PCC Intermodal
PRS
ZSiO Gdańsk
NRF
LASY PAŃSTWOWE
RZGW Gdańsk
MANGO MEDIA
BTC
EUROPROJEKT
OPEC GRUDZIĄDZ
AUTOSTARTER