Group 1 Path 1 Path 2 Path 3

„Zaświadczamy, że firma Atrasys Sp. z o.o. zrealizowała dostawę przełączników Dell Networking N4064. Dostawa obejmowała instalację oraz konfigurację przełączników Dell wraz z wyposażeniem w istniejącej infrastrukturze.”