Phone Icon

„Zaświadczamy, że firma Atrasys Sp. z o.o. dostarczyła macierz dyskową Fujitsu wraz z wyposażeniem, oraz
wykonała jej instalację i konfigurację do pracy w sieci SAN. Firma Atrasys Sp. z o.o. to solidny partner
wywiązujący się z powierzonych mu zadań.”