Phone Icon

„Zaświadczamy, że firma ATRASYS Sp. z o.o. mieszcząca się w Gdańsku przy ul. Władysława IV 13B, zrealizowała dla nas dostawę terminali zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 12.08.2016r.”