Phone Icon

Od 7 Marca 2022 przenosimy się w nowe miejsce i zmieniamy adres na:

ul. Marcowa 4, 80-178 Gdańsk.

Wszelką korespondencję oraz przesyłki prosimy kierować na powyższy adres.