Group 1 Path 1 Path 2 Path 3

Kluczowym zasobem firmy są informacje przetwarzane w jej systemach IT, to one stanowią o unikalności firmy, jej potencjale rynkowym, konkurencyjności i możliwościach.

Dane firmowe trzeba należycie chronić, zarówno przed utratą w wyniku błędów ludzkich (przypadkowe usunięcie), awarii infrastruktury (awarie sprzętu), wypadków losowych (zgubienie / kradzież laptopów, pendrive), czy też wrogich działań hakerskich skutkujących niedostępnością danych czy ich niekontrolowanym wyciekiem.