Kontakt

ATRASYS Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 13b
80-547 Gdańsk

tel. +48 58 333-49-80
fax +48 58 333-49-81

Adresy e-mail:

ogólny: biuro(at)atrasys.pl
handlowy: handlowy(at)atrasys.pl
serwis: serwis(at)atrasys.pl


Zarząd spółki:  

Witold Kałduński – prezes
Jakub Karecki – wiceprezes

Konto bankowe:

43 1750 1325 0000 0000 4084 8916 – Zmiana konta !!!
Bank Raiffeisen Polbank
SWIFT: RCBWPLPW

Dane rejestrowe:

NIP: PL 584-27-08-535
Regon: 221146050
KRS: 0000376359

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data utworzenia spółki: 2010-12-22
Kapitał zakładowy: 300.000 PLN